Dlaczego kocioł kondensacyjny ma sprawność powyżej 100%?

Sprawność ta wynika z metody obliczania. Jest to suma wartości opałowej paliwa (ilości energii wydzielanej przy spalaniu) i ciepła utajonego ze spalin (poprzez ich chłodzenie). Celem pokazania różnicy między kotłem kondensacyjnym, a tradycyjnym zostawiono taki system mierzenia sprawności. Stosując poprawną polską terminologię to przy każdym paliwie mamy dwie wartości:

  • ciepło spalania – ilość energii uzyskaną przez całkowite spalenie paliwa
  • wartość opałową – ciepło spalania pomniejszone o ilość energii potrzebną do odparowania wody, będącej jednym z produktów spalania.

W czasach gdy nie było kotłów kondensacyjnych, nie dało się w praktyce wykorzystać ciepła zużytego na odparowanie wody, więc nie uwzględniano tego w obliczeniach sprawności. Sprawność liczono względem wartości opałowej, a nie ciepła spalania!

Pojawiły się kotły kondensacyjne, ale stary sposób liczenia sprawności pozostał.

Sklep na bazie OpenCart
Bomex Sp. z o.o. Sp. k. © 2021 - Opencart Themes by Yoocart.net