Jak dobrać kocioł?

Dobierając urządzenie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kubaturę, paliwo, rodzaj insta­lacji, ocieple­nie budynku, czas stałopal­ności i kom­fort obsługi.

Kubatura to iloczyn powierzchni pomieszczenia i jego wysokości. Znając ten parametr jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią moc urządzenia. Nowoczesne instalacje i lepsze docieplenie budynku sprzyja zmniejszeniu zapotrzebowania na moc grzewczą kotła. Wybierając rodzaj paliwa zwracamy uwagę na jakość paliwa, a także na komfort obsługi urządzenia spalającego te paliwo.

Niektóre z nich są bardziej pracochłonne, a niektóre mniej. Bardzo ważny jest dobór mocy kotła do potrzeb budynku. To jasne, że moc kotła nie może być za mała, bo w mroźną zimę nie byłby on w stanie dogrzać domu. W tym wypadku nie należy się sugerować krótkimi i ciepłymi zimami, które ostatnimi laty występują w naszym kraju – moc pieca musi zawsze być adekwatna do ogrzewanej powierzchni, nie ważne, co się dzieje za oknem. Znacz­nie poważniejsze, a mało znane nie­bez­pie­czeń­stwo czyha w zaku­pie kotła zasy­po­wego o zbyt dużej mocy.

Zbyt duże kotły węglowe to plaga naszych cza­sów. Przez to, że do nowych domów, któ­rych potrzeby nie prze­kra­czają 10kW, Klienci kupują kotły o mocach rzędu 25kW i więk­szych. Skutkuje to częstym wietrzeniem przegrzanych pomieszczeń, a na nowych dachach i ele­wa­cjach osadza się sadza, zaś domowe budżety są dre­no­wane zaku­pem zbęd­nych ton opału.

Sklep na bazie OpenCart
Bomex Sp. z o.o. Sp. k. © 2021 - Opencart Themes by Yoocart.net