Pompy ciepła

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła jest urządzeniem pobierającym energię z otoczenia o niskich parametrach (temperatura, ciśnienie), następnie dostarcza ją do budynku o parametrach wyższych. Parametry podnosi „serce pompy ciepła” czyli sprężarka.


 

Trzy obiegi

Mamy tutaj do czynienia z 3-ma obiegami:

  1. Dolne źródło – czyli otoczenie, z którego pobierana jest energia,
  2. Wewnętrzny obieg chłodniczy pompy ciepła,
  3. Górne źródło – czyli instalacja grzewcza budynku (najczęściej ogrzewanie płaszczyznowe: ścienne lub podłogowe, dopuszczalne jest stosowanie instalacji grzejnikowej).
 

Cztery procesy

  1. Czynnik obiegu dolnego źródła, płynąc w wężownicy, odbiera energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody.
  2. W parowniku pompy ciepła czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimnemu czynnikowi chłodniczemu obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy wrze i odparowuje, stając się gazem.
  3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę. Wzrastająca w tym procesie temperatura umożliwia przekazywanie energii w skraplaczu do systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku.
  4. Skroplony i schłodzony w skraplaczu gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła ;proces zaczyna się ponownie.

COP – współczynnik efektywności energetycznej

COP – jest to stosunek energii dostarczonej do budynku w postaci ciepła do energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę pompy ciepła.

COP jest parametrem służącym do oceny efektywności energetycznej pompy ciepła dla danych parametrów pracy. COP jest parametrem zmiennym, zależy od wielu czynników - przede wszystkim od temperatury górnego i dolnego źródła ciepła.

 
PAMIĘTAJ !!!
  • Wzrost temperatury górnego źródła ciepła lub spadek temperatury dolnego źródła o 1K powodują spadek sprawności pompy ciepła o ok. 3%
  • Dla tego samego dolnego źródła ciepła, systemy z ogrzewaniem podłogowym posiadają wyższy współczynnik COP o ok. 40% niż systemy z grzejnikami.
 

Współczynnik SPF

Jest to najbardziej obiektywny parametr określający efektywność pompy ciepła. Jest to roczna efektywność energetyczna, liczona jako stosunek wyprodukowanego w trakcie roku ciepła do energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie. Uwzględnia on zmieniającą się temperaturę zewnętrzną wody grzewczej i dolnego źródła. Niestety, niewiele firm się nim posługuje.

 

JAKĄ POMPĘ WYBRAĆ ?

Podejmując decyzję o budowie domu musimy zastanowić się nad sposobem jego ogrzewania. W przypadku kiedy zdecydujemy się na ekologiczne rozwiązanie jakim niewątpliwie jest pompa ciepła możemy, zrezygnować z podłączenia gazu, budowy pomieszczenia kotłowni. Dom nie musi mieć komina a przerażające koszty inwestycyjne mile zaskoczą na etapie eksploatacji.

Stojąc przed wyborem pompy ciepła musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów, np.:

- założone środki inwestycyjne na ten cel. Warto zorientować się w temacie dofinansowań czy promocji, okazać bowiem się może, że stać nas na droższe rozwiązanie, - wielkość działki, jaką mamy do dyspozycji, - rodzaj gleby na działce.

Chodzi tutaj o strumień energii cieplnej. Najlepszy uzysk energetyczny osiągnąć można przy gruntach wodonośnych. W przypadku gruntów suchych np. piasek – energii z gruntu jesteśmy w stanie uzyskać o ponad połowę mniej. Czasami nieodpowiedni grunt wyklucza zastosowanie gruntowej pompy ciepła lub wymiennika poziomego. Bardzo ważne jest aby wykonać badania gruntu – tylko na tej podstawie można dokładnie określić wymaganą MOC POMPY CIEPŁA. Poniżej szacunkowe założenia jakie można przyjąć do wstępnego doboru pompy ciepła.


 

POMPY DO C.W.U.

Aby ogrzewanie c.w.u. stało się jeszcze tańsze, bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła do c.w.u. Rozwiązanie takie bardzo dobrze sprawdza się w budynkach już istniejących, gdzie chcemy zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Koszty inwestycyjne nie są wygórowane, co sprawia, że produkty są dostępne dla dużej grupy klientów. Montaż takiej pompy jest szybki i bezproblemowy.

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA A POMPA CIEPŁA

Warto także przemyśleć przewidywane zużycie CWU. Bardzo ważną rzeczą jest czas, w którym zostaje przygotowana ciepła woda w ilości wystarczającej dla wszystkich użytkowników. Należy pamiętać o ustawieniu właściwego zapotrzebowania, aby zapewnić mieszkańcom odpowiednią ilość ciepłej wody. Aby skrócić czas oczekiwania domowników na ciepłą wodę, należy pamiętać o tym, by została ona przygotowana wcześniej. Działanie takie znacznie zmniejszy także zużycie energii.

Należy także pamiętać, aby pompa ciepła nie wytwarzała wody o temperaturze wyższej niż wymagana. Są to niepotrzebne koszty. Nie ma przeciwskazań do zwiększenia temperatury wody bieżącej do 65°C lecz roczna efektywność znacznie maleje z każdym stopniem powyżej wymaganej temperatury. Pompa ciepła, która nie wytwarza niepotrzebnie zbyt gorącej wody, pracuje o wiele dłużej.
Właściwie dobrana pompa ciepła powinna wytwarzać odpowiednią ilość ciepłej wody przy możliwie jak najwyższej rocznej efektywności. Nasi pracownicy chętnie pomogą w doborze.

 

DARMOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA : POWIETRZE I GRUNT

Powietrze zewnętrzne jest NAJTAŃSZYM i najbardziej DOSTĘPNYM nośnikiem energii, który możemy wykorzystać do zasilania. Pompy ciepła zasilane powietrzem zewnętrznym są doskonałym rozwiązaniem, gdy nie ma możliwości wykorzystania gruntu jako źródła ciepła (zbyt mały usysk energetyczny, brak miejsca na wymiennik poziomy, zbyt kosztowne sondy pionowe) Drugim obszarem zastosowania tego typu pomp ciepła jest modernizacja kotłowni (olejowej, elektrycznej) w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania. Obniżenie kosztów ogrzewania przy zastosowaniu pompy ciepła na powietrze zewnętrzne może wynieść nawet 50%, czyli nawet kilka tysięcy złotych rocznie.GRUNT

Grunt wokół domu jest ogromnym źródłem energii, którą można wykorzystać do ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej a także do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim.

Rozróżniamy dwa rodzaje dolnych źródeł :

 

POZIOME

W okresie letnim energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnię ziemi. Ciepło odbierane jest z gruntu za pomocą rur zakopanych w ziemi około 20 cm poniżej strefy przemarzania. Układ ten nazywany jest poziomym kolektorem gruntowym. W kolektorze, w zamkniętym obiegu, krąży niezamarzający płyn, odbiera ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy ciepła. Jest to doskonałe rozwiązanie gdy mamy do czynienia z bardzo dużą działką , jednakże kolektor nie może znajdować się pod budynkami, a także nie powinien być oddzielony od atmosfery żadną szczelną nawierzchnią, np. asfaltową lub betonową na parkingach, która praktycznie uniemożliwia regenerację kolektora przez opady deszczowe. Zimą natomiast powierzchnie te są odśnieżane, przez co usuwana jest warstwa izolacyjna pomiędzy gruntem a zimnym powietrzem.


 

PIONOWE

Sondy pionowe, zwane także pionowym kolektorem gruntowym wykonuje się za pomocą odwiertów . Ich głębokość dobierana jest indywidualnie do pompy ciepła. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu doboru wielkości dolnego źródła. Ciepło zgromadzone w dolnych partiach gruntu zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. Wykorzystanie tego ciepła jest przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania budynku. Koszt wykonania sond pionowych jest wysoki, nie zajmuje jednak dużej powierzchni a temperatura na wejściu do pompy ciepła jest wysoka.

Dolne źródło jest najważniejszym elementem całego systemu ogrzewania opartego na pompie ciepła. Dlatego tak ważne jest jego prawidłowe dobranie. Nasi pracownicy przygotują dla Państwa poprawny dobór oraz szacunkową wycenę. Proponujemy rozwiązania systemowe ENERGEO.

 
GLIKOL

Instalacja dolnego źródła ciepła jest wypełniona płynem który pełni funkcję czynnika roboczego pośredniczącego w wymianie ciepła pomiędzy gruntem a parownikiem pompy ciepła. Z uwagi na specyfikę pracy układów geotermalnych dolne źródła ciepła mogą pracować w temperaturze poniżej 0o C. Z tego powodu zachodzi konieczność stosowania płynów niskokrzepnących Właściwy wybór płynu jest kluczowym etapem planowania oraz wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła.

 
GWARANCJA JAKOŚCI

Ciągły postęp nowoczesnych technologii powoduje, że oferowane przez nas produkty związane z tematem pomp ciepła są najwyższej jakości, systematycznie zwiększamy także ilość produktów aby sprostać wymaganiom naszych klientów.

Sklep na bazie OpenCart
Bomex Sp. z o.o. Sp. k. © 2019 - Opencart Themes by Yoocart.net